Image layer

Image layer

Image layer

Najbliższe szkolenia otwarte

OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY W PRAKTYCE ADMINISTRACYJNEJ

Data: 2019-06-18
Miejsce szkolenia: Olsztyn
Cena szkolenia: 369/389 zł

REJESTRACJA I EWIDENCJOWANIE OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z UWZGLĘDNIENIEM NOWEGO KATALOGU OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W PUP (CUDZOZIEMCY I OPIEKUNOWIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH)

Data: 2019-06-18
Miejsce szkolenia: Olsztyn
Cena szkolenia: 369/389 zł

UDZIELANIE ULG W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Data: 2019-06-18
Miejsce szkolenia: Białystok
Cena szkolenia: 369/389 zł

UDZIELANIE ULG W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Data: 2019-06-19
Miejsce szkolenia: Olsztyn
Cena szkolenia: 369/389 zł

Aktualności

Kampania Lepiej wybierz - przed wyborami do Parlamentu Europejskiego