Image layer

Image layer

Image layer

Najbliższe szkolenia otwarte

Faktura vat, e-faktura i kasy fiskalne po zmianach od 2020 r.

Data: 2020-03-31
Miejsce szkolenia: Olsztyn
Cena szkolenia: 389/420 zł

Prowadzenie ewidencji księgowej w projektach współfinansowanych z europejskiego funduszu społecznego i europejskiego funduszu rozwoju regionalnego na lata 2014-2020

Data: 2020-03-31
Miejsce szkolenia: Olsztyn
Cena szkolenia: 389/420 zł

Dochody i wydatki jednostek budżetowych – praktyczne aspekty realizacji

Data: 2020-03-31
Miejsce szkolenia: Białystok
Cena szkolenia: 389/420 zł

Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości - praktyczne stosowanie art. 124-126 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Data: 2020-03-31
Miejsce szkolenia: Olsztyn
Cena szkolenia: 389/420 zł

Aktualności