Referencje
     
  Centrum Usług Ewaluacyjnych
 

 

 

 

 

                                         

 Dyrektor

Podlaskiego Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Małgorzata Anna Szewczyk

 Witam serdecznie

na stronie internetowej Podlaskiego Centrum FRDL

 

 

Podlaskie Centrum powstało w 1992 r. i jest jednym z 14 ośrodków Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Zasięgiem swego działania obejmuje województwo podlaskie. Z naszej oferty korzysta 118 gmin i 17 powiatów.

Naszą misją jest szerzenie idei samorządności i aktywności obywatelskiej oraz partycypacji i aktywnego uczestnictwa społeczności w rozwiązywaniu lokalnych problemów. Wspomagamy gminy i powiaty, ich związki i stowarzyszenia oraz organizacje pozarządowe.

 

 Jubileusz XXV lecia Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej - wejdź

 

 

Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku

życzy

Zespół FRDL - PC

 

AKTUALNOŚCI!!!

  VII EDYCJA DOROCZNEJ NAGRODY FRDL! -wejdź

Opinia prawna w sprawie podstawy opracowywania strategii rozwoju przez jst - Zarząd FRDL.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem - pobierz

Wybory Samorządowe - 16.11.2014 r.

 

 

KONKURS MOJA POLSKA SAMORZĄDNA - KONKURS PRZEDŁUŻONY - wejdź

Dla zainteresowanych konkursem filmowym "Moja Polska Samorządna" mamy dobrą wiadomość, że przedłużamy okres naboru filmów.
Uczestnicy będą mieli jeszcze nieco ponad miesiąc na przygotowanie swoich prac. Czekamy na zgłoszenia do 18 listopada br.

 

 

Zapraszamy Państwa do udziału w projekcie  "Zlecamy pożytecznie, wydajemy z pożytkiem"

Zaproszenie do udziału w projekcie  - pobierz

Regulamin projektu -pobierz

Jubileusz 25.lecia Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej został objęty Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Wolności.

REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ w Białymstoku

Uprzejmie informujemy, że od 1 maja 2014 roku funkcjonuje przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ w Białymstoku.

Szanowni Państwo

Zapraszamy gminy województwa podlaskiego do udziału w Konkursie KIM JESTEŚMY – wizytówki kulturowe gmin wykonane dowolną techniką”, realizowanego przez Stowarzyszenie Szukamy Polski.


Ideą konkursu jest artystyczna identyfikacja gmin, a jego celem - opracowanie symbolu kulturowego gminy, uwzględniającego jej specyfikę kulturową, narodowościową, religijną oraz dziedzictwo historyczne i kulturę współczesną.


Po więcej informacji zapraszamy na stronę Stowarzyszenia Szukamy Polski

Szanowni Państwo !!!

uprzejmie informujemy, iż Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie Centrum zmieniła siedzibę

aktualny adres biura: 15-732 Białystok, ul. Choroszczańska 31 (budynek Wyższej Szkoły Ekonomicznej) , II piętro

telefony pozostają bez zmian:
Dział szkoleń- tel. 85 7321788, fax 85 7329484, pokój numer 31

Projekty:

1. Od pomysłu do sukcesu - 85 7499154, pokój numer 40

2. Naprzeciw nowym horyzontom - 85 7499156, pokój numer 39

3. Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły- 85 7499156, pokój numer 39

4. Lepszy start w przyszłość - Program wsparcia dla uczniów ZST w Kolnie - 857321788, pokój numer 41

5. Zmieniaj siebie - Bądź aktywny - 85 7499155, pokój numer 37

6. Niewykluczeni -bo aktywni 50+ - 857321788, pokój numer 41

 

LIST OTWARTY PROF. REGULSKIEGO DO A. MICHNIKA - zapraszamy

Inicjatywa Społeczna Roku 2013  -  zapraszamy do zapoznania się z warunkami konkursu.

- ulotka informacyjna o konkursie -pobierz

Serdecznie zapraszamy.

Nagroda Obywatelska Prezydenta RP - serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi wydarzenia- wejdź

Finał VI edycji DOROCZNEJ NAGRODY FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ za lokalne inicjatywy kulturalne pod patronatem Polskiego Komitetu ds. UNESCO i Narodowego Centrum Kultury

Z przyjemnością informuję, że 9 grudnia 2013 r. w Warszawie odbyła się ceremonia wręczenia Dorocznych Nagród Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej za lokalne inicjatywy kulturalne zrealizowane w latach 2012/2013. Naszym celem jest promowanie działań w sferze kultury, budujących więzi społeczne. Nagroda objęta jest patronatem Polskiego Komitetu ds. UNESCO i Narodowego Centrum Kultury.

Uroczystości towarzyszyła konferencja i dyskusja: "WARTO! Lokalna kultura jako wartość". Była to okazja do spotkania i rozmowy ludzi z całej Polski, reprezentujących władze samorządowe, przedstawicieli samorządowych instytucji kultury, działaczy organizacji pozarządowych i grupy obywateli oraz lokalnych liderów, których łączy pasja i zaangażowanie w działania na rzecz zachowania tradycji i rozwój rodzimej kultury z członkami Kapituły Dorocznej Nagrody FRDL i przedstawicielami instytucji jej patronujących i z nią współpracujących. Gospodarzem był prof. Jerzy Regulski, prezes FRDL i przewodniczący Kapituły Dorocznej Nagrody. Głos zabrali prof. Andrzej Rottermund, Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO i Krzysztof Dudek, Dyrektor Narodowego Centrum Kultury, Jadwiga Czartoryska, prezes Fundacji Orange, organizacji współpracującej z FRDL przy organizacji Dorocznej Nagrody i jednego z fundatorów nagród.

Minister Jacek Michałowski, Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wystosował list (pobierz) do uczestników konferencji. Nawiązując do przyszłorocznego jubileuszu 25-lecia istnienia Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej pogratulował jej twórcom wytrwałych działań na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego. Laureatom Dorocznej Nagrody powinszował sukcesu, życząc, aby wyróżnione projekty stanowiły źródło satysfakcji dla ich twórców i przynosiły wiele pożytku lokalnym społecznościom. Tekst listu dostępny jest poprzez stronę www.frdl.org.pl
Prelekcje wygłosił ks. Adam Boniecki, Redaktor Senior „Tygodnika Powszechnego”, który rozważał, czym jest „wartość” w życiu człowieka. Dr Tomasz Rakowski z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego opowiedział, jak aktywizować społeczności wiejskie i peryferyjne za pomocą sztuki, bez narzucania im swoich koncepcji. Uroczystość zakończyła się panelem z udziałem laureatów poświęconym refleksji "Gdzie jest wartość w kulturze lokalnej?". Relacja fotograficzna, filmowa oraz omówienie merytoryczne konferencji dostępne będą wkrótce poprzez stronę www.frdl.org.pl

Laureaci pierwszych miejsc w każdej z czterech kategorii otrzymali statuetki, dyplomy i nagrody pieniężne, a wyróżnieni - po czterech w każdej z kategorii - dyplomy.
Zwycięzcą w kategorii jednostek samorządowych jest Gmina Dąbrowa Tarnowska (woj. małopolskie) za projekt „Renowacja Synagogi w Dąbrowie Tarnowskiej – Perły Architektury Chasydów – utworzenie Ośrodka Spotkania Kultur”. Wśród samorządowych instytucji kultury największy sukces odniosła Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina (woj. łódzkie) za projekt „Wędrowny Festiwal Filharmonii Łódzkiej "Kolory Polski", a w kategorii organizacji pozarządowych i grup obywateli laureatem zostali Mieszkańcy wsi Borówek (woj. dolnośląskie) za projekt "Razem możemy więcej - wspólne działania mieszkańców Borówka przy tworzeniu Skansenu Maszyn i Urządzeń Rolniczych oraz przy organizacji I Pikniku Borówkowego". W kategorii osób indywidualnych Kapituła przyznała Doroczną Nagrodę Państwu Ewelinie i Mariuszowi Gryniukom z Kuźniczyska (woj. dolnośląskiej) za odrestaurowanie XVIII - wiecznego młyna wodnego i utworzenie w nim Izby Tradycji Młynarskich, jako izby spotkań mieszkańców i za przypomnienie tradycji związanej z zawodem młynarza.

Laureaci głównych nagród otrzymali nagrody pieniężne w wysokości 8 000 zł ufundowane przez Fundację Orange, Narodowe Centrum Kultury i Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. Załączam pełną listę laureatów i wyróżnionych i zapraszam na stronę www.frdl.org.pl.

Badanie warunków życia i jakości usług publicznych

Szanowni Państwo zapraszamy do zapoznania się z najnowszym produktem Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
osoby do kontaktu w Podlaskim Centrum

Katarzyna Świętochowska - kswietochowska@frdl.bialystok.pl - 85 732 17 88

 

Ulotka - pobierz

Zapraszamy na konferencję inaugurującą projekt "Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły" do Warszawy na 18 października br.


Zaproszenie jest skierowane do przedszkoli i szkół zakwalifikowanych do projektu.

Rejestracja na konferencję możliwa jest tylko przez formularz zgłoszeniowy.

Szczegółowe informacje oraz formularz znajdą Państwo pod linkiem  www.szkolawspolpracy.pl

Szkoła współpracy-rekrutacja przedłużona!

informujemy, że pozostało jeszcze kilka wolnych miejsc  w nowym projekcie systemowym, realizowanym z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Wszystkich zainteresowanych udziałem zapraszam na stronę projektu: www.szkolawspolpracy.pl, do dnia 22.09.2013 (niedziela.

Szanowni Państwo

Dziś oficjalnie ruszyła strona projektu „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” pod adresem:
www.szkolawspolpracy.pl

Serdecznie zapraszamy do rekrutacji już teraz!

Szanowni Państwo

Już po raz szósty Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej zaprasza do przesyłania zgłoszeń kandydatów do DOROCZNEJ NAGRODY FRDL za lokalne inicjatywy kulturalne.

Naszym celem jest uhonorowanie autorów najwartościowszych inicjatyw w dziedzinie kultury i zachowania tradycji lokalnych, które znacząco wpłynęły na rozwój aktywności społecznej swoich środowisk. 

Do Dorocznej Nagrody FRDL mogą kandydować autorzy zakończonych przedsięwzięć, należący do następujących kategorii: 

·         jednostki samorządu terytorialnego;

·         samorządowe instytucje kultury (biblioteki, domy kultury, instytucje kulturalne, muzea, świetlice wiejskie, szkoły itp.);

·         organizacje pozarządowe lub grupy obywateli, niezależnie od ich statusu prawnego;

·         osoby indywidualne.

Kandydaci do konkursu muszą zostać zgłoszeni przez inne podmioty: organizacje obywatelskie, osoby indywidualne, przedstawicieli władz samorządowych i inne instytucje publiczne, po uzyskaniu zgody kandydata.

Zgłoszenia można przesyłać do 30 września 2013 roku. (decyduje data stempla pocztowego). Formularze i potrzebne informacje dostępne są na stronie www.frdl.org.pl . Formularz należy wypełnić on-line, wydrukować, a następnie przesłać wraz z załącznikami na adres:


Sekretariat Kapituły Dorocznej Nagrody FRDL
Biuro Zarządu
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Plac Inwalidów 10, 01-552 Warszawa
 

Regulamin konkursu

Zapraszamy do udziału w I Konkursie Krasomówczym „Samorządowy Mistrz Języka Polskiego”!

Konkurs odbędzie się na zakończenie IV Kongresu Regionów w Świdnicy, 13 czerwca 2013 r. w Teatrze o godz. 16.20. Do udziału zapraszamy wszystkich samorządowców, dla których piękna polszczyzna jest ważnym narzędziem działalności publicznej. Zapraszamy zwłaszcza prezydentów, burmistrzów, wójtów, przewodniczących rad, starostów i marszałków oraz chętnych urzędników! Nagrody to tytuł „Samorządowego Mistrza Języka Polskiego”, dyplomy i statuetki.
Informacje o konkursie, regulamin i formularz zgłoszeniowy są zamieszczone na stronie organizatora, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej www.frdl.org.pl. Serdecznie zapraszamy!
18 maja br. odbyła się w Warszawie część pisemna tego samego konkursu: „Klasówka dla urzędników”.

FINANSOWANIE SPORTU ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH - KONFERENCJA

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wraz z wydawnictwem C.H. BECK zapraszają Państwa serdecznie do udziału w dwudniowej konferencji pt. "Finansowanie sportu ze środków publicznych". Konferencja odbędzie się w terminie 27-28.06.2013 we Wrocławiu.

Konferencja odpowiada na żywotne problemy dotykające samorządy i organizacje sportowe oraz nawiązuje do wydanej w bieżącym roku przez Wydawnictwo C.H. Beck książki „Finansowanie sportu przez samorząd terytorialny”. Efektem Konferencji będzie kolejna monografia tego wydawnictwa poświęcona problematyce finansowania sportu.

Zapraszamy.

SAMORZĄDOWY MISTRZ JĘZYKA POLSKIEGO - OGŁASZAMY KONKURS!

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej i Rada Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk zapraszają urzędników samorządowych każdego szczebla do udziału w konkursie „Samorządowy Mistrz Języka Polskiego”.

Celem konkursu jest promocja poprawnej polszczyzny urzędowej jako podstawowego narzędzia komunikacji między obywatelami a przedstawicielami władz lokalnych.

Konkurs składa się z dwóch niezależnych części:

   *pisemnej „Klasówki dla urzędników”
   *Konkursu Krasomówczego „Samorządowy Mistrz Języka Polskiego”.

„Klasówka dla urzędników” odbędzie się 18 maja br. w Warszawie w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Będą wysokie nagrody pieniężne oraz nagroda w postaci udziału w IV Kongresie Regionów w Świdnicy.

Konkurs Krasomówczy odbędzie się 13 czerwca br. podczas Kongresu Regionów w Świdnicy.

Liczba uczestników jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszystkie informacje o konkursie i formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie www.frdl.org.pl

Serdecznie zapraszamy!

KULTURA – INTERWENCJE - nowy program Narodowego Centrum Kultury - wejdź

Prof. Jerzy Regulski - KILKA UWAG I REFLEKSJI NA TLE RAPORTU: „NARASTAJĄCE DYSFUNKCJE. ZASADNICZE DYLEMATY, KONIECZNE DZIAŁANIA” - pobierz

  Projekt założeń ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jst- opinia FRDL

Przypominamy, że już tylko do 28 lutego br. można składać wnioski do Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP

Nagroda Obywatelska Prezydenta RP  jest wyróżnieniem wybitnych, nowatorskich i efektywnych działań obywatelskich na rzecz dobra wspólnego, które mogą stanowić wzory do naśladowania.

 Przyznawana jest w trzech kategoriach:

  1. Wspólnota Obywatelska – dla gmin i powiatów, które w najszerszym stopniu umożliwią swym mieszkańcom uczestnictwo w realizacji zadań publicznych;
  2. Partnerstwo Samorządów – dla jednostek samorządu, które będą ze sobą najefektywniej współpracować i wykształcą wzory działań dla innych;
  3. Obywatelska Inicjatywa Lokalna – dla organizacji obywatelskich lub poszczególnych osób, które w szczególny sposób zasłużą się w pracy na rzecz dobra wspólnego.

Uroczyste wręczenie Nagrody odbędzie się w maju w czasie obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego.

Nagroda Obywatelska Prezydenta RP łączy się Witryną Obywatelską, bazą dobrych praktyk działań obywatelskich, które mają tym samym być szeroko upowszechniane.

O to co można o Nagrodzie przeczytać na www.ngo.pl

   PROF. MICHAŁ KULESZA (1948 - 2013)

„ROZWÓJ W WARUNKACH KRYZYSU” - ZAPOWIEDŹ SEMINARIÓW

Z przyjemnością informujemy, że już wiosną 2013 roku rozpoczynamy II edycję seminariów dotyczących zarządzania finansami JST pt. „Rozwój w warunkach kryzysu” realizowanych przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim.

Seminaria skierowane są do osób zajmujących decyzyjne stanowiska w samorządach oraz przedstawicieli władzy uchwałodawczej wszystkich typów samorządów, a także specjalistów w tej dziedzinie: skarbników gmin 
i powiatów, naczelników departamentów i wydziałów finansowych.

Uczestnicy seminariów poszerzą swoją wiedzę i rozwiną umiejętności związane 
ze stosowaniem najważniejszych narzędzi zarządzania finansami JST, przybliżą metody i praktykę w efektywnym zarządzaniu finansami, uzyskają również rekomendacje rozwiązań, dotyczące problemów występujących w ich JST. Swoim doświadczeniem i wiedzą podzielą się z Państwem osoby będące poważanymi w środowisku samorządowym ekspertami z zakresu zarządzania finansami.

Zajęcia będą się odbywały w Gdańsku, Olsztynie, Białymstoku, Jeleniej Górze oraz Ciechanowie.

O szczegółach projektu będziemy Państwa informowali wkrótce.

  Pan Jerzy Stępień, Wiceprezes FRDL otrzymał nominację w plebiscycie Mistrz Mowy Polskiej VOX POPULI  - serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pismem Prezesa i poparcia jego kandydatury w plebiscycie - pobierz

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie rozpoczęła kolejny nabór na dwusemestralne, bezpłatne studia podyplomowe z zakresu Ekonomii społecznej organizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w projekcie:  „Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Studia mają charakter nowatorski, organizowane są po raz pierwszy na terenie  województwa zachodniopomorskiego. Ich celem  jest  podniesienie poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji  kadr instytucji publicznych i organizacji społecznych działających w dziedzinie integracji społecznej i aktywizacji zawodowej. Nowy zasób wiedzy powinien dopomóc w skuteczniejszym  rozwiązywaniu  problemów społecznych  lokalnych wspólnot samorządowych. Program studiów ma charakter interdyscyplinarny, przewiduje interaktywne formy nauczania, prezentację dobrych praktyk, wymianę doświadczeń, naukę współdziałania.

Rekrutacja kandydatów do 15 września 2012 roku. Szczegółowe informacje o naborze można znaleźć na stronie www.wsap.szczecin.pl. Dodatkowymi informacjami służy: Joanna Dziedzic-Kozłowska  tel. (91) 4870365,  e-mail: podyplomowe@wsap.szczecin.pl

 

 Zapraszamy również do korzystania z oferty Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku.

 

  Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie zaprasza na bezpłatne studia podyplomowe „Nowoczesne zarządzanie w służbie zdrowia”, informacja -pobierz

http://www.wsap.szczecin.pl/wsapserwis/chapter_83000.asp

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej poszukuje  osoby na stanowisko: Specjalista ds. Sprzedaży - wejdź

Ogłoszenie wyników Komisji rekrutacyjnej w ramach projektu "Bądź aktywny - To Twój Czas" - II grupa białostocka

W związku z odznaczeniem, prof. Jerzy Regulski wystosował list otwarty do wszystkich, którym polska samorządność leży na sercu i którzy się przyczynili do jej rozwoju.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią listu  - LIST

  Zapraszamy na III Kongres Regionów w Świdnicy.

Po raz trzeci Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej jest partnerem merytorycznym Kongresu Regionów w Świdnicy organizowanego przez Miasto Świdnica i koncern Ringier Axel Springer. Kongres objęty został patronatem honorowym przez Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego.

W tym roku Fundacji przypadł zaszczyt organizacji sesji plenarnej otwierającej kongres: „Kultura jako narzędzie budowania kapitału społecznego” (wtorek, 29 maja o godz. 18.00), oraz sześciu paneli poświęconych tematom ważnym dla samorządowców. Serdecznie zapraszamy! Więcej

 Doroczna Nagroda FRDL

Ogłoszenie wyników V edycji DOROCZNEJ NAGRODY FRDL za lokalne inicjatywy kulturalne odbędzie się w dniu 19 czerwca br. w Warszawie podczas uroczystej konferencji „Kultura – integracja społeczna – rozwój”. Więcej

                                          strona 2

                  

WSPÓŁPRACUJEMY:

Gazeta Samorządu i Administracji

 
 

Gazeta Samorządu i Administracji wydawana od 1999 r.  to bank dobrych pomysłów dla specjalistów w administracji publicznej!
Właśnie obchodzimy 10−lecie powstania Gazety. Nie bez przyczyny nasz jubileusz pokrywa się z obchodami 10. rocznicy reformy administracji samorządowej. Gazeta Samorządu i Administracji powstała właśnie po to, aby poprzez dobre pomysły i praktyczne wskazówki, zgodnie z przepisami pomagać samorządowcom i pracownikom administracji rządowej zarządzać swoją jednostką.

Dwutygodnik czytają wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, sekretarze, wyższa kadra zarządzająca, naczelnicy wydziałów w urzędach samorządowych i jednostkach im podległych oraz członkowie rad. Polecamy go również kadrze zarządzającej i specjalistom w innych jednostkach administracji publicznej − w urzędach centralnych, administracji rządowej.

http://p.infor.pl/promocja-infor/gsia/20090303/index.html

Gazeta Samorządu i Administracji radzi:

Skuteczne narzędzia kampanii wyborczej. Więcej...

We współpracy z Gazetą Samorządu i Administracji) Gminy "pracują" nad świadomością ekologiczną mieszkańców. Więcej...

Jakie są prawidłowe zasady zmiany granic
 
Przepisy dotyczące zmiany granic gmin i powiatów są zgodne z Konstytucją i Europejską Kartą Samorządu Lokalnego – orzekł Trybunał Konstytucyjny. Sędziowie uznali jednak za konieczne poprawienie obecnie obowiązujących rozwiązań. Więcej….

Pracownicy mianowani bez przywilejów emerytalnych

Lustracja

Jak ustalić nagrodę jubileuszową dla pracownika samorządowego?  - porada pochodzi z 18 numeru Gazety Samorządu i Administracji
 
Z kolejnych nr GSiA można się dowiedzieć.... pobierz plik

 

 

 

strona 2

 

Nasz adres:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie Centrum
ul. Choroszczańska 31
15-732 Białystok
tel.  85 732 17 88,  fax 0 85 732 94 84
e-mail:
frdl-pc@frdl.bialystok.pl

 

                  

  Biuro
 FRDL - Podlaskie Centrum
ul. Choroszczańska 31
15-732 Białystok
tel. 085 732-17-88
     085 732-09-09
fax 085 732-94-84


NAPISZ DO NAS
 

    do góry
     
Copyright FRDL 2001 [webmaster]