Image layer

Image layer

Image layer

Najbliższe szkolenia otwarte

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM FINANSOWANYM Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Data: 2018-10-23
Miejsce szkolenia: Białystok
Cena szkolenia: 339/359 zł

ŚRODKI TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 2018 – NABYWANIE, EWIDENCJA, UMARZANIE I ZBYWANIE W ŚWIETLE UREGULOWAŃ PRAWNYCH

Data: 2018-10-23
Miejsce szkolenia: Białystok
Cena szkolenia: 345/369 zł

ZADANIA I UPRAWNIENIA ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁĘ LUB PLACÓWKĘ W ŚWIETLE PRZEPISÓW ZNOWELIZOWANEJ KARTY NAUCZYCIELA

Data: 2018-10-24
Miejsce szkolenia: Białystok
Cena szkolenia: 339/359 zł

KONKURENCYJNE PONOSZENIE WYDATKÓW W PROJEKTACH UE

Data: 2018-10-24
Miejsce szkolenia: Białystok
Cena szkolenia: 339/359 zł

Aktualności

oferta pracy


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum zatrudni osobę do pracy w dziale szkoleń na stanowisku specjalista ds. aktualizacji baz danych i obsługi szkoleń


BEZPŁATNE szkolenia z zagospodarowania przestrzennego


Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenia realizowane w ramach projektu  "Niskoemisyjność i prognozowanie zapotrzebowania na tereny w planowaniu przestrzennym- szkolenia dla gminnych służb planistycznych"- więcej