Image layer

Image layer

Image layer

Najbliższe szkolenia otwarte

WYTWARZANIE, KOMPLETOWANIE, ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI W PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH W ŚWIETLE NOWELIZACJI USTAWY Z DNIA 14 LIPCA 1983 R. O NARODOWYM ZASOBIE ARCHIWALNYM I ARCHIWACH

Data: 2018-09-20
Miejsce szkolenia: Białystok
Cena szkolenia: 339/355 zł

ZASADY ROZLICZANIA CZASU PRACY I TWORZENIA HARMONOGRAMÓW W PRAKTYCE

Data: 2018-09-20
Miejsce szkolenia: Olsztyn
Cena szkolenia: 345/369 zł

NOWE ZASADY PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI Z MOCY PRAWA Z DNIEM 1 STYCZNIA 2019 ROKU - OMÓWIENIE REGULACJI WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY Z DNIA 20 LIPCA 2018 ROKU O PRZEKSZTAŁCENIU PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W PRAWO WŁASNOŚCI GRUNTÓW

Data: 2018-09-20
Miejsce szkolenia: Białystok
Cena szkolenia: 345/369 zł

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI/LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI – PRZYGOTOWANIE DOKUMENTU ZGODNIE Z USTAWĄ ORAZ WYTYCZNYMI NA LATA 2014-2020

Data: 2018-09-20
Miejsce szkolenia: Białystok
Cena szkolenia: 345/369 zł

Aktualności

CERTYFIKAT ELoGE I NAGRODA JERZEGO REGULSKIEGO


Serdecznie zapraszamy na najważniejsze wydarzenie samorządowe w Polsce. W dniu 8 października 2018 nastąpi wręczenie certyfikatów ELoGE i Nagrody im. Jerzego Regulskiego połączone z Rankingiem Samorządów Rzeczpospolitej i wręczeniem nagrody „Fundament Rzeczypospolitej” im. Michała Kuleszy. Wydarzenie odbędzie się w Warszawie w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

WEŹ UDZIAŁ (Rejestracja)Europejska Odznaka Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym


Europejska Odznaka Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym
(European Label of Governance’ Excellence)

Z wielką przyjemnością informujemy, że Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, otrzymała akredytację od Rady Europy na przyznawanie Europejskiej Odznaki Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym (ELoGE) w Polsce.