Image layer

Image layer

Image layer

Najbliższe szkolenia otwarte

NADZÓR NAD STOWARZYSZENIAMI - EWIDENCJA, REJESTRACJA I NADZÓR NAD STOWARZYSZENIAMI, KLUBAMI SPORTOWYMI, FUNDACJAMI

Data: 2019-02-20
Miejsce szkolenia: Białystok
Cena szkolenia: 369/389 zł

NOWE ZASADY PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI Z MOCY PRAWA Z DNIEM 1 STYCZNIA 2019 ROKU - OMÓWIENIE REGULACJI WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY Z DNIA 20 LIPCA 2018 ROKU O PRZEKSZTAŁCENIU PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W PRAWO WŁASNOŚCI GRUNTÓW

Data: 2019-02-21
Miejsce szkolenia: Olsztyn
Cena szkolenia: 345/369 zł

NADZÓR NAD STOWARZYSZENIAMI - EWIDENCJA, REJESTRACJA I NADZÓR NAD STOWARZYSZENIAMI, KLUBAMI SPORTOWYMI, FUNDACJAMI

Data: 2019-02-21
Miejsce szkolenia: Olsztyn
Cena szkolenia: 369/389 zł

ZAKRES POZYSKIWANIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Data: 2019-02-21
Miejsce szkolenia: Białystok
Cena szkolenia: 369/389 zł

Aktualności