Image layer

Image layer

Image layer

Najbliższe szkolenia otwarte

OBOWIĄZEK UCHWALENIA REGULAMINU WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI I NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W OŚWIATOWYM PRAWIE PRACY MAJĄCE WPŁYW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OŚWIATOWYCH PRZEZ JST W ZWIĄZKU Z OBOWIĄZUJĄCYMI OD 01.09.2019 ZMIANAMI W PRAWIE OŚWIATOWYM

Data: 2019-11-18
Miejsce szkolenia: Białystok
Cena szkolenia: 369/389 zł

JAK MOTYWOWAĆ I ZACHĘCAĆ DO ZMIAN – METODA COACHINGOWA W PRACY Z KLIENTEM (SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH I PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI POMOCOWYCH)

Data: 2019-11-18
Miejsce szkolenia: Olsztyn
Cena szkolenia: 369/389 zł

NOWELIZACJA USTAWY O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO

Data: 2019-11-18
Miejsce szkolenia: Olsztyn
Cena szkolenia: 369/389 zł

JAK UDZIELAĆ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROBOTY BUDOWLANE?

Data: 2019-11-18
Miejsce szkolenia: Białystok
Cena szkolenia: 369/389 zł

Aktualności

75 ROCZNICA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO


Pamiętamy !