Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum

NAJCIEKAWSZE SZKOLENIA:

AKTUALNOŚCI

FORBES I FRDL WYBIERAJĄ LIDERÓW LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI

Wraz z miesięcznikiem Forbes zapraszamy do zgłaszania przywódców samorządowych do konkursu Lider Lokalnej Społeczności. Jego rozstrzygnięcie oraz wręczenie nagród dla „Wójta Roku 2015” i „Burmistrza Roku 2015” nastąpi podczas VI Kongresu Regionów we Wrocławiu, który odbędzie się w dniach 16-18 czerwca 2015 r. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej jest od początku współorganizatorem Kongresu Regionów. Nasz konkursCzytaj dalej

OFERTA NAJBLIŻSZYCH SZKOLEŃ:

Copyright © 2014 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum