Białystok - panorama panorama-zrodlo-agencja-gazeta-wyborcza-pl

Białystok - pałac palac-zrodlo-turys-pl

bialowieskie-zubry-bialowieza-info-pl

Fora

Przy Regionalnych Ośrodkach FRDL funkcjonuje prawie 80 branżowych forów samorządowych grupujących ponad 15 środowisk zawodowych. Liczba członków forów wynosi około 3 tys. osób.

 

Czym są fora samorządowe?

Fora samorządowe są jedną z najważniejszych stosowanych przez FRDL form kształcenia ustawicznego kadr administracji publicznej.

Fora służą integracji środowisk zawodowych, ich wzajemnemu wsparciuposzerzaniu wiedzydoskonaleniu warsztatu wykonywanego zawodu i piastowanej funkcji. Fora to platforma wymiany wiedzy doświadczeń oraz możliwość zawodowej konsultacji.

O kierunkach aktywności każdego z forum decyduje zarząd wybierany przez jego członków. Ośrodki FRDL pomagają w organizacji ich działań.

 

Fora funkcjonujące przy Podlaskim Centrum FRDL:

 

KATEGORIE FORÓW funkcjonujące przy Regionalnych Ośrodkach FRDL:

Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów: Gdańsk,  Kraków, Lublin

Forum Sekretarzy: Białystok, Gdańsk, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Rzeszów, Szczecin, Warszawa,  Zielona Góra

Forum Skarbników: Gdańsk, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Zielona Góra, Białystok

Forum Przewodniczących Rad: Gdańsk, Katowice, Kraków, Zielona Góra

Forum Urzędników Europejskich: Białystok, Gdańsk, Kraków, Poznań, Zielona Góra

Forum Pomocy Społecznej: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Kraków, Kraków, Olsztyn

Forum Oświaty: Gdańsk, Katowice, Kielce, Kraków

Forum Kultury: Kielce, Kraków, Lublin

Forum Przeciwdziałania Uzależnieniom: Białystok, Katowice, Kielce, Poznań, Zielona Góra

Forum Pracowników USC: Gdańsk, Kraków, Warszawa

Forum Prawników: Katowice, Kraków

Forum Koordynatorów Zarządzania Kryzysowego: Kielce, Kraków, Lublin, Warszawa