Image layer

Image layer

Image layer

Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania szkoły z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego

Projekt partnerski: "Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania szkoły z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego"

EFS PO WER Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10.: Wysoka jakość systemu oświaty

Rozpoczynamy realizację projektu „Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania szkoły z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego” w ramach programu PO WER Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10.: Wysoka jakość systemu oświaty.

Projekt realizowany jest przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Bydgoszczy w partnerstwie z Gminą Miasto Włocławek – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku. Planowany termin zakończenia realizacji projektu 30 czerwca 2020 r. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji 170 pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego w zakresie wspomagania szkół ukierunkowanego na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną.

Wspomagane kompetencje kluczowe to:

 1. kompetencje cyfrowe (TIK);
 2. kompetencje matematyczno-przyrodnicze;
 3. umiejętności porozumiewania się w językach obcych;
 4. postawy – innowacyjność, kreatywność i praca zespołowa;
 5. umiejętności uczenia się – nauczanie eksperymentalne i doświadczanie lub wspomaganie przedszkoli w rozwoju kompetencji kluczowych.

 

REKRUTACJA


Uczestnikami projektu mogą być:

 • pracownicy publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli (PDN);
 • pracownicy publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP);
 • pracownicy bibliotek pedagogicznych (BP);
 • nauczyciele będący doradcami metodycznymi;
 • indywidualni specjaliści i trenerzy, rozumiani jako osoby świadczące usługi szkoleniowe i doradcze w obszarze oświaty, które mają potwierdzona współpracę z co najmniej jedną z ww. instytucji systemu wspomagania bądź deklarują nawiązanie takiej współpracy.

W ramach projektu oferujemy:

 • 70 godz. szkoleń stacjonarnychna dwóch poziomach zaawansowania, dla 3 etapów edukacji (do wyboru);
 • 20 godz. szkoleń e-learningowych stanowiących uzupełnienie szkoleń stacjonarnych;
 • po 18 godz. doradztwa indywidualnego i grupowego na uczestnika/uczestniczkę;
 • 7 sieci współpracy i samokształcenia animowanych do 30.06.2020 r.;
 • 14 jednodniowych spotkań z ekspertami w ramach sieci współpracy;
 • nawiązanie relacji, wymianę myśli, nabycie nowych umiejętności, poszerzenie wiedzy, wsparcie merytoryczne i merytoryczne;
 • nocleg, całodzienne wyżywienie, materiały dydaktyczne;
 • przeprowadzenie przez okres minimum 7 miesięcy procesu wspomagania w minimum jednej placówce oświatowej zgłoszonej na etapie rekrutacji.

 

ZALETY UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Zapraszamy do przesyłania dokumentów rekrutacyjnych:

 

Regulamin rekrutacji

 

Deklaracja udziału
w projekcie

Karta zgłoszeniowa
- Część A (.doc)
Karta zgłoszeniowa
- Część A (.pdf)
Karta zgłoszeniowa
- Część B (.doc)
Karta zgłoszeniowa
- Część B (.pdf)

 

Wypełnione formularze i deklarację prosimy składać w pierwszym terminie rekrutacji, tj. do 15-tego grudnia 2018 r., do biura projektu wybranego przez kandydata/kandydatkę w wersji tradycyjnej papierowej lub wersji elektronicznej. Skany dokumentacji z podpisami prosimy przesyłać na adresy skrzynki pocztowej wybranego biura projektu.

OSOBY DO KONTAKTU

 

 

Koordynatorka projektu z ramienia Partnera Wiodącego:
Aneta Pierzchała-Tolak
e-mail: a.pierzchala@bydgoszcz-frdl.pl
tel. 606 398 203

 

Specjalistka ds. rekrutacji w biurze projektu w Bydgoszczy
Natalia Mikołajczyk
e-mail: n.mikolajczyk@bydgoszcz-frdl.pl
tel. (52) 321-18-90, Fax: (52) 321-18-92

Specjalistka ds. rekrutacji w biurze projektu w Szczecinie
Agnieszka Korowaj
e-mail: centrum@frdl.szczecin.pl
tel. 725 302 316, fax 91 487 185 22

 

INFORMACJE O PROJEKCIE

 

Nazwa „Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania szkoły z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego”
  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty
Umowa POWR.02.10.00-00-7016/17-01
Realizatorzy Partner wiodący: Fundacja Rozwoju demokracji Lokalnej działająca przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Bydgoszczy
  Partner: Gmina Miasto Włocławek – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku
Realizacja do 30 czerwca 2020 r.
   
Biuro projektu BYDGOSZCZ
Partner Wiodący 
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL
ul. Unii Lubelskiej 4c,
85-059 Bydgoszcz
czynne w dniach pon.-pt.
w godzinach 9.00-15.00
e-mail:
projekty@bydgoszcz-frdl.pl
tel.: 606 398 203
 

WŁOCŁAWEK 
Partner
Gmina Miasto Włocławek - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku

ul. Nowomiejska 25,
87-800 Włocławek

czynne w dniach: pon.-pt.
w godzinach  9.00-15.00

e-mail:
projekt@ckziu.wloclawek.pl 
tel.: 54 232 99 50

 

SZCZECIN
(Tylko rekrutacja uczestników)
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Szczecinie

ul. Kolumba 86,
70-035 Szczecin

czynne w dniach pon.-pt.
w godzinach 9.00-15.00

e-mail:
centrum@frdl.szczecin.pl
tel.: 725 302 316