Image layer

Image layer

Image layer

Staż i praktyka dla teoretyka

„Staż i praktyka dla teoretyka” RPPD.03.03.01-20-0024/15

Projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum  w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Kolnie  oraz Zespołem Szkół Technicznych w Kolnie w ramach Działania 3.3, Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Czas realizacji projektu: 01.05.2016 r. – 30.08.2017 r.

Zasięg terytorialny: województwo podlaskie, powiat kolneński

Cel projektu: Podniesienie kompetencji zawodowych 63 uczniów i 3 nauczycieli ZST w Kolnie poprzez udział w stażach/praktykach zawodowych u pracodawców.

Beneficjenci: uczniów klas I-III Technikum w zawodach Technik Mechanik  i Technik Rolnik oraz do klas I-II Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie Operator Obrabiarek Skrawających.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać w siedzibie Biura Projektu:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum

ul. Choroszczańska  31, 15- 732 Białystok

lub pod numerem telefonu:

85 732-17-88