Image layer

Image layer

Image layer

Prawo budowlane. Profesjonalny urzędnik dla zrównoważonego rozwoju

PRAWO BUDOWLANE. PROFESJONALNY URZĘDNIK DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Osi priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego

 

Cel główny projektu to podwyższone kompetencje  pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego z województw: mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego oraz lubelskiego  w zakresie aktualnych przepisów prawa budowlanego oraz dostarczone pracownikom jednakowe interpretacje przepisów z zakresu prawa budowlanego.

Projekt polega na dostarczeniu aktualnej wiedzy na temat regulacji prawnych w zakresie prawa budowlanego. Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 621 pracowników administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego zatrudnionych w: Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego oraz w poniższych instytucjach zlokalizowanych na terenie województw: mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i lubelskiego:

-wojewódzkich inspektoratach nadzoru budowlanego,

– powiatowych inspektoratach nadzoru budowlanego,

– starostwach powiatowych,

– urzędach wojewódzkich.

Uczestnicy projektu wezmą udział w dwudniowych szkoleniach i warsztatach, których przedmiotem będzie omówienie kwestii regulacji prawnych w zakresie prawa budowlanego, w tym interpretacji przepisów. Instytucje otrzymają także wsparcie doradcze. Projekt będzie realizowany w okresie czerwiec 2017 r. – maj 2018 r.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

Wartość projektu – 968 480,30 zł

w tym dofinansowanie Unii Europejskiej: 816 235,19 zł 84,28 % wartości projektu

Nr umowy: POWR.02.19.00-00-KB01/16

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju

REKRUTACJA:

Szanowni Państwo

Rozpoczęliśmy rekrutację do udziału w projekcie. Prosimy o zapoznanie się dostępną poniżej dokumentacją rekrutacyjną. Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby do udziału w projekcie.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ – pobierz

Załączniki:

Województwo mazowieckie:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – pobierz
Załącznik 1 . Formularz zgłoszeniowy podmiot – pobierz
Załącznik  2. Oświadczenie uczestnika projektu –pobierz

Harmonogram szkoleń województwo mazowieckie– pobierz

Województwo lubelskie:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – pobierz
Załącznik 1 . Formularz zgłoszeniowy podmiot – pobierz
Załącznik  2. Oświadczenie uczestnika projektu – pobierz

Harmonogram szkoleń województwo lubelskie– pobierz

Województwo podlaskie:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – pobierz
Załącznik 1 . Formularz zgłoszeniowy podmiot – pobierz
Załącznik  2. Oświadczenie uczestnika projektu – pobierz

Harmonogram szkoleń województwo podlaskie- pobierz

Województwo warmińsko-mazurskie:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – pobierz
Załącznik 1 . Formularz zgłoszeniowy podmiot – pobierz
Załącznik  2. Oświadczenie uczestnika projektu – pobierz

Harmonogram szkoleń województwo warmińsko-mazurskie– pobierz

List rekomendacyjny z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa– pobierz

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PRZEPROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI Z EKSPERTEMpobierz

Zapytanie o cenę:

Materiały szkoleniowe- pobierz

termin zapytania upłynął w dniu 16.08.2017 r

Materiały na warsztaty – pobierz

termin zapytania upłynął w dniu 16.08.2017 r

Informacje o projekcie u można uzyskać w:

Biurze projektu:

Koordynator projektu – Marlena Dojlidko

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum
ul. Choroszczańska 31, 15-732 Białystok,

tel. 85 30 70 308, faks 85 732 94 84,
e-mail:mdojlidko@frdl.bialystok.pl; www.frdl.bialystok.pl