Image layer

Image layer

Image layer

Polskie doświdczenia dla ukraińskich przemian

Projekt „Polskie doświdczenia dla ukraińskich przemian” jest realizowany w ramach programu RITA – Przemiany w regionie finansowanym przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Projekt „Wspólne działanie- wspólne korzyści” realizowany jest w partnerstwie 3 organizacji:

– Stowarzyszenie Szukamy Polski (Lider projektu- Polska),

– Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej -Podlaskie Centrum (partner projektu – Polska)

-Wołyńskie Centrum Zasobów (partner projektu-Ukraina)

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.06.2016 r. do 31.10.2016 r. w Polsce, województwo podlaskie oraz na Ukrainie w mieście Równe, Łucku iraz Tarnopolu.

Odbiorcami projektu będą członkowie Regionalnych Komisji pierwszego wyboru projektów składanych do PFRR, z 3 województw: równeńskiego, wołyńskiego oraz tarnopolskiego.

Cele projektu:

  1. Wzrost znaczenia pojęcia „rozwój lokalny i regionalny” wśród członków regionalnych komisji konkursowych.
  1. Wzrost znaczenia wartości projektów prorozwojowych mających wpływ na rozwój lokalny i regionalny.
  1. Nabycie i wzmocnienie kompetencji przydatnych w pracy członka regionalnej komisji konkursowej.

Projekt zakłada 2 sesje. Pierwsza-wizyta studyjna w woj.podlaskim, Białymstoku. Uczestnicy zapoznają się z metodyką pracy nad Strategią Rozwoju Województwa, Regionalnym Programem, kryteriami i procedurami wyboru projektu ,spotkają z członkami polskich komisji, a także z przykładami najbardziej prorozwojowych przedsięwzięć zrealizowanych w ostatnich latach w ramach polityki rozwoju regionalnego.

Druga sesja odbędzie się w 3 miastach: Równem, Łucku oraz Tarnopolu. Wezmą w niej udział uczestnicy projektu, inni członkowie komisji konkursowych, przedstawiciele samorządu oraz lokalnych organizacji pozarządowych. Podczas warsztatów uczestnicy podzielą się swoimi spostrzeżeniami i wnioskami z pobytu w Polsce: zwrócą uwagę na podstawowe różnice, zgłoszą propozycje w sprawie ewentualnych zmian.