Image layer

Image layer

Image layer

(Od)ważni na rynku pracy- wsparcie na założenie działalności gospodarczej

AKTUALNOŚCI

Aktualizacja z dnia 19.02.2019 r.

 

Lista wniosków wybranych do dofinansowania  z dnia 18.02.2019- pobierz

GRATULUJEMY !!

 

 

AKTUALNOŚCI: 14.02.2019

Rozeznanie: na 3 doradców indywidualnego wsparcia towarzyszącego:

(Od)ważni na rynku pracy– wsparcie na założenie działalności gospodarczej


Załącznik nr 1-  pobierz
Załącznik nr 2 - pobierz
Załącznik nr 3 - pobierz

Po więcej szczegółów zapraszamy do Biura Projektu:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej- Podlaskie Centrum

ul.Choroszczańska 31 pok. 37

15-732 Białystok

tel. 85 30 70 308

mail: mignatowicz@frdl.bialystok.pl

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI 30.01.2019r.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA BIZNES PLANÓW:

Termin: od 01.02.2019 do 15.02.2019 - GODZ. 14.00
Miejsce: Siedziba FRDL w Białymstoku, ul. Choroszczańska 31, II piętro, pokój 37
 
Dokumenty do złożenia w 2 egzemplarzach:
1.Biznes plan - pobierz
2. Wniosek o  udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego - pobierz
3. Harmonogram-rzeczowo-finansowy-inwestycji - pobierz
4. Oświadczenie uczestnika projektu o niekorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych wydatków kwalifikowanych - pobierz
5. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis - pobierz
6. Oświadczenie o zamiarze zarejestrowania się jako płatnik VAT - składany jedynie jeśli DOTYCZY - pobierz
7. Zaświadczenie o ukończonych szkoleniach: DOSTĘPNE (oryginał+2 kopie) w siedzibie FRDL
8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - pobierz
 
Wszystkim zainteresowanym życzymy POWODZENIA!

 

AKTUALNOŚCI: 11.01.2019

Zapytanie ofertowe na trenerów z zakresu przeprowadzenia szkoleń grupowych obligatoryjnych i fakultatywnych w ramach projektu:

(Od)ważni na rynku pracy– wsparcie na założenie działalności gospodarczej


Załącznik nr 1-  pobierz
Załącznik nr 2 - pobierz
Załącznik nr 3 - pobierz

Po więcej szczegółów zapraszamy do Biura Projektu:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej- Podlaskie Centrum

ul.Choroszczańska 31 pok. 37

15-732 Białystok

tel. 85 30 70 308

mail: mignatowicz@frdl.bialystok.pl lub mwyszynska@frdl.bialystok.pl

 

 

AKTUALNOŚCI: 10.12.2018

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa w zakresie weryfikacji predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1-  pobierz
Załącznik nr 2 - pobierz
Załącznik nr 3 - pobierz

Po więcej szczegółów zapraszamy do Biura Projektu:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej- Podlaskie Centrum

ul.Choroszczańska 31 pok. 37

15-732 Białystok

tel. 85 30 70 308

mail: mignatowicz@frdl.bialystok.pl lub mwyszynska@frdl.bialystok.pl 

 
 
 
 
 
 
AKTUALNOŚCI
UWAGA DNIA 28.11.2018  od godz. 12.00               FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ będzie
 
ZAMKNIĘTA
28.11.2018 wypada bardzo ważna dla NAS Kobiet rocznica w tym dokładnie dniu 100 lat temu Polki otrzymały prawa publiczne i prawa wyborcze.
Uczcijmy rocznicę 100-lecia Kobiet.
 
 
 
 
 

 

AKTUALNOŚCI
UWAGA DNIA 28.11.2018  od godz. 12.00               FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ będzie
 
ZAMKNIĘTA
28.11.2018 wypada bardzo ważna dla NAS Kobiet rocznica w tym dokładnie dniu 100 lat temu Polki otrzymały prawa publiczne i prawa wyborcze.
Uczcijmy rocznicę 100-lecia Kobiet.
 
 

AKTUALNOŚCI

PRZEDSIĘBIORCÓW ZAPRASZAMY DO FUNDACJI W KAŻDY PONIEDZIAŁEK I ŚRODĘ

W celu usprawnienia organizacji pracy, bardzo prosimy o przestrzeganie dyżurów

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI

Aktualizacja z dnia 19.11.2018 r.

 

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji z dnia 19.11.2018- pobierz

 

 

AKTUALNOŚCI z dnia 26.10.2018 - REKRUTACJA

Ruszamy z rekrutacja dodatkową. Formularze rekrutacyjne należy składać w biurze projektu przy ul. Choroszczańskiej 31 w pokoju nr. 37

do dnia 05.11.2018 do godz. 15.30

DOKUMENTY DO POBRANIA:

REKRUTACJA:

Regulamin rekrutacji uczestników projektu- pobierz

Formularz rekrutacyjny- pobierz

Karta oceny formularza rekrutacyjnego- pobierz

PKD wykluczone z dofinansowania- pobierz

 

 

 

 

 

 

RUSZAMY Z UMOWAMI

W tym tygodniu zaczynamy podpisywać pierwsze umowy o dofinansowanie działalności gospodarczej poniżej wymagane dokumenty w wersji pdf, wersje edytowalne zostały Państwu przesłane drogą mailową:

1. Umowa - pobierz 

2. Wniosek wraz z załącznikami - złożony w siedzibie FRDL do uzyskania dotacji

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy - bardzo prosimy o AKTUALIZACJĘ - pobierz

4. Oświadczenie o Vat - pobierz

5. Indywidualny Plan Wsparcia Towarzyszącego - dostępny w fundacji

 

Do rozliczeń dotacji niezbędne będą następujące dokumenty:

Oświadczenie o dokonaniu zakupu towarów/usług zgodnie z biznes planem - pobierz

Protokół wykonania usługi - pobierz

Zestawienie towarów i usług dokonanych ze środków na rozwój przedsiębiorczości - pobierz

Oświadczenie o stopniu wykorzystania wsparcia pomostowego - pobierz

 

 

 

 

Szanowni Państwo jeszcze raz GRATULUJEMY przyznanych dotacji i życzymy POWODZENIA.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż w związku z Zaleceniem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z dnia 30.08.2018  dostępnym na stronie: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/wiadomosci/zalecenia-ministerstwa-inwestycji-i-rozwoju-w-sprawie-kwalifikowalosci-podatku-od-towarow-i-uslug-vat-w-projektach-dofinansowanych-z-efs.html
zdecydowaliśmy się na zmianę dokumentacji, która w chwili obecnej podlega ocenie i akceptacji.


Prosimy o cierpliwość i codzienne sprawdzanie maili oraz strony.

 
 
 
 
 
 
 
 
GRATULUJEMY !

Poniżej znajduje się lista wniosków, które otrzymały dofinansowanie oraz przyznane kwoty dotacji.

Jednocześnie zapraszamy Państwa w najbliższy czwartek 20.09.2018 na spotkania informacyjne, które odbędzie się w siedzibie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej przy ul. Choroszczańskiej 31, 15-001 Białystok w sali 34 na III Piętrze – OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA.

BARDZO PROSIMY O PUNKTUALNOŚĆ!

Zapraszamy grupami zgodnie z numeracją składach FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH uczestnictwa w projekcie :

godz: 9.00 - numery od 1/2.3/2018 do 16/2.3.2018 włącznie

godz: 11.00 - numery od 17/2.3/2018 do 27/2.3.2018 włącznie

godz: 13.00 - numery od 28/2.3/2018 do 45/2.3.2018 włącznie

godz: 14.00 - numery od 46/2.3/2018 do 57/2.3.2018 włącznie

 

Na spotkaniu informacyjnym zostaną przekazane i wyjaśnione kolejne kroki przyznania dotacji wraz w objaśnieniami wymaganych dokumentów. Zostaną również przekazane na piśmie oceny Wniosków wraz z uzasadnieniem ewentualnych kosztów niekwalifikowalnych.

 

Do czasu spotkania można już zarejestrować swoją działalność gospodarczą w CEIDG lub KRS.

Zaświadczenie będzie wymaganym do podpisania Umowy o dofinansowanie załącznikiem.

 

Wzory wszystkich niezbędnych dokumentów wraz z wzorem Umowy o dofinansowanie zostanie zamieszczony na stronie 21.09.2018

LISTA WNIOSKÓW: pobierz

 
 
 
 
 
 
AKTUALNOŚCI!
Przypominamy i podsumowujemy najważniejsze informacje :)

 

Składamy Wnioski o przyznanie dotacji na założenie działalności gospodarczej
 

 

Termin: od 27.08 do 31.08.2018
Miejsce: Siedziba FRDL w Białymstoku, ul. Choroszczańska 31, II piętro, pokój 37
 
Dokumenty do złożenia w 2 egzemplarzach:
1.Biznes plan - pobierz
2. Wniosek o  udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego - pobierz
3. Harmonogram-rzeczowo-finansowy-inwestycji - pobierz
4. Oświadczenie uczestnika projektu o niekorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych wydatków kwalifikowanych - pobierz
5. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis - pobierz
6. Oświadczenie o zamiarze zarejestrowania się jako płatnik VAT - składany jedynie jeśli DOTYCZY - pobierz
7. Zaświadczenie o ukończonych szkoleniach: DOSTĘPNE (oryginał+2 kopie) w siedzibie FRDL
8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - pobierz
 
Wszystkim zainteresowanym życzymy POWODZENIA!

 

Termin realizacji projektu: 01.04.2018-31.12.2019

Projekt (Od)ważni na rynku pracy- wsparcie na założenie działalności gospodarczej realizowany jest w ramach działania 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum.

Celem projektu jest zwiększenie do końca grudnia 2019 roku szans efektywnego funkcjonowania na rynku pracy grupy 60 osób (min. 35 K) chcących rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym wsparcie samozatrudnienia 42 osób, w wieku powyżej 30 roku życia, spełniających wymogi projektu, zamieszkujących, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, obszar subregionu białostockiego.

Gminy objęte wsparciem:

 • M. Białystok
 • Choroszcz
 • Czarna Białostocka
 • Dobrzyniewo Duże
 • Juchnowiec Kościelny
 • Łapy
 • Supraśl
 • Turośń Kościelna
 • Wasilków
 • Zabłudów

GRUPA DOCELOWA

Projekt skierowany jest do osób fizycznych (60 os., min.35 K) po 30 roku życia, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowanie jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projekty), zamieszkujących obszar subregionu białostockiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), bezrobotne, poszukujące pracy, nieaktywne zawodowo oraz jednocześnie znajdujące się w szczególnie trudniej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • Osoby starsze po 50 roku życia;
 • Kobiety;
 • Osoby z niepełnosprawnością;
 • Osoby długotrwale bezrobotne;
 • Osoby o niskich kwalifikacjach.

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

 1. Doradztwo i szkolenia.
 2. Jednorazową dotację inwestycyjną (do 24.000 zł).
 3. Wsparcie pomostowe (finansowe i specjalistyczne) w okresie 12 m-cy prowadzenia firmy (finansowe przez pierwsze 6 m-cy- do 1.200 zł, od 7-12 m-ca- do 600 zł).
 4. Forum wymiany doświadczeń.
 
AKTUALNOŚCI!

Składamy Wnioski o przyznanie dotacji na założenie działalności gospodarczej
 
Termin: od 27.08 do 31.08.2018
Miejsce: Siedziba FRDL w Białymstoku, ul. Choroszczańska 31, II piętro, pokój 37

 

 

AKTUALNOŚCI

Aktualizacja z dnia 06.08.2018 r.

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA :

Biznes plan

Wniosek o udzielenie dotacji

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

 

AKTUALNOŚCI

Aktualizacja z dnia 16.07.2018 r.

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU- aktualizacja z dnia 16.07.2018 r.

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenia obowiązkowe:

GRUPA I harmonogram gr. I
GRUPA II harmonogram gr. II
GRUPA III harmonogram gr. III

 

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie "Księgowość w małej firmie"

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie "Prawo pracy"

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie "Negocjacje w biznesie"

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie "Profesjonalna obsługa klienta"

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie "Promocja i marketing"

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji z dnia 09.07.2018- pobierz

Komunikat w sprawie kwalifikowalności podatku VAT od dotacji!!!!

Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 informujemy, iż istnieje możliwość wystąpienia niekwalifikowalności podatku VAT od zakupu towarów i usług dokonanych w ramach uzyskanej dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w związku z czym równowartość odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2017.1221) podatku będzie podlegało zwrotowi. Aktualne stanowisko Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 w danej kwestii dostępne będzie na stronie internetowej projektu.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

REKRUTACJA:

Regulamin rekrutacji uczestników projektu- pobierz

Formularz rekrutacyjny- pobierz

Karta oceny formularza rekrutacyjnego- pobierz

PKD wykluczone z dofinansowania- pobierz

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA:

Regulamin przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości - pobierz

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA WSPARCIA BEZZWROTNEGO:

Załącznik nr 1- Umowa o świadczenie usług szkoleniowych- pobierz

Załącznik nr 2 - Wniosek o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego- pobierz

Załącznik nr 3 - Biznesplan- pobierz

Załącznik nr 4 - Umowa o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego- pobierz

Załącznik nr 5 - Umowa o udzielenie wsparcia w formie forum wymiany doświadczeń- pobierz

Załącznik nr 6 - Karta oceny biznesplanu- pobierz

Załącznik nr 7 - Karta oceny formalnej Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji i wsparcia pomostowego- pobierz

 

ZAPYTANIA OFERTOWE

1. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa w zakresie weryfikacji predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1-  pobierz
Załącznik nr 2 - pobierz
Załącznik nr 3 - pobierz

Po więcej szczegółów zapraszamy do Biura Projektu:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej- Podlaskie Centrum

ul.Choroszczańska 31 pok. 37

15-732 Białystok

tel. 85 30 70 308

mail: mwyszynska@frdl.bialystok.pl lub mdojlidko@frdl.bialystok.pl

 

Wartość projektu – 1.980 627,31 zł

w tym dofinansowanie Unii Europejskiej: 1.683 533,21 zł

Nr umowy: UDA-RPPD.02.03.00-20-0104/16

Instytucja Zarządzająca: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020