Image layer

Image layer

Image layer

Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej

Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej

Projekt „Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej” realizowany jest przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43, 00-680 Warszawa (zwaną w dalszej części „Liderem”) oraz Miastem Białystok z siedzibą w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, 15-950 Białystok (zwaną w dalszej części „Partnerem”) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,  Oś priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Realizatorem projektu w imieniu partnera jest: I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku (ILO).

Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie  atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej ILO poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji kluczowych pożądanych na rynku pracy oraz kształtowania postaw(kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej)  wśród 240 uczniów (min. 91 K)  ILO.

Formy wsparcia w ramach projektu:

1.Informatyczne kompetencje kluczowe:

– Doposażenie pracowni TIK
– Szkolenie dla kadry pedagogicznej
– Warsztaty informatyczne
– Camp-y informatyczne

2.Matematyczne kompetencje kluczowe:

– Doposażenie pracowni przedmiotowej
– Camp-y matematyczne
– Warsztaty matematyczne

3. Językowe kompetencje kluczowe:

– Szkolenia językowe – język angielski

4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe

– Warsztaty kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości i inicjatywności
– Warsztaty związane z wzmocnieniem kompetencji i nabycia przez uczniów umiejętności związanych z wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej.
Udział w projekcie jest bezpłatny

Okres realizacji:  01.08.2017 r. – 31.07.2019 r.

Informacje o projekcie i zasady rekrutacji: wszelkie informacje i szczegóły dot. projektu można uzyskać w:

  • biurze projektu: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum ul. Choroszczańska 31, 15-732 Białystok, tel. 85 732 17 88, faks 85 732 94 84, e-mail:frdl-pc@frdl.bialystok.plwww.frdl.bialystok.pl
  • biuro realizatora: I Liceum Ogólnokształcące im.Adama Mickiewicza w Białymstoku, ul.Brukowa 2, 15-950 Białystok, tel. 85 742-57-72, fax 85 742-58-07 e-mail:ilo@ilo.pl,  www.ilo.pl,

REKRUTACJA

Rozpoczęliśmy rekrutację do udziału w projekcie. Prosimy o zapoznanie się dostępną poniżej dokumentacja rekrutacyjną. Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby do udziału w projekcie.

Załączniki:

Regulamim rekrutacyjny – pobierz

OSWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU – os. pełnoletni
OSWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU –os.niepełnoletnia
OSWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU –nauczyciel
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE – pobierz
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE- os. pełnoletnia
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE- nauczyciel

ZAPYTANIE OFERTOWE:

Zaproszenie do składania ofert na wynajem sal szkoleniowych oraz usługi gastronomiczno-hotelowej w ramach projektu „Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej”- pobierz
załącznik nr 1 –pobierz
załącznik nr 2-pobierz
załącznik nr 3-pobierz
załącznik nr 4-pobierz
załącznik nr 5-pobierz

2. Zapytanie ofertowe na dostawę laptopów, serwerów, routerów i tablic interaktywnych do ILo w Białymstoku – pobierz

załącznik nr 1 –pobierz
załącznik nr 2-pobierz
załącznik nr 3-pobierz

3. Koszt transport uczestników projektu „Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej” z Białegostoku (ul. Brukowa 2) do Centrum Wypoczynkowo-Rekreacyjnego „PROSERWY”, Serwy 18, 16-326         Płaska :
– treść zapytania- pobierz
– formularz oferty – pobierz
– harmonogram szkoleń- pobierz
-OSWIADCZENIE- pobierz

4. Zapytanie ofertowe na dostawę laptopów,oprogramowania, serwerów, routerów i tablic interaktywnych do ILo w Białymstoku – pobierz

załącznik nr 1 –pobierz
załącznik nr 2-pobierz
załącznik nr 3-pobierz

5. Zapytanie ofertowe na dostawę laptopów,oprogramowania, serwerów, routerów/accesspointów i tablic interaktywnych do ILo w Białymstoku – pobierz

załącznik nr 1 –pobierz
załącznik nr 2-pobierz
załącznik nr 3-pobierz

6. Zapytanie ofertowe  na dostawę komputerów stacjonarnych i tablic interaktywnych do I LO w Białymstoku - pobierz

załącznik nr 1- pobierz

załącznik nr 2- pobierz

załacznik nr 2 a- pobierz