Forum Sekretarzy Województwa Podlaskiego

 

                                                                                

Wojewoda Podlaski 

   Maciej Żywno 

                                                                

                        2009 rok                                                                                                                           2010 rok

      Marszałek Województwa Podlaskiego
      Jarosław Dworzański

 


                                 objęli honorowym patronatem Forum Sekretarzy Województwa Podlaskiego
 

Przy Podlaskim Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej od maja 2005 roku działa Forum Sekretarzy Województwa Podlaskiego, skupiające sekretarzy gmin i powiatów z terenu województwa podlaskiego. Deklarację udziału  w pracach Forum potwierdziło 62 sekretarzy.

Forum działające przy naszym Ośrodku, podobnie jak przy innych ośrodkach regionalnych Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, jest jednostką edukacyjno-konsultacyjną, nie posiadającą osobowości prawnej, ale zrzeszającą członków na podstawie złożonej deklaracji. Forum posiada własny statut zarząd.

W skład Zarządu Form Sekretarzy Województwa Podlaskiego wchodzi 5 osób::

Pan Zbigniew Tochiwn - Przewodniczący Zarządu Forum- Sekretarz UM Sokółka,

Pani Teresa Malinowska - Członek Zarządu Forum - Sekretarz UM Drohiczyn,

Pani Barbara Wanke -Sobczyńska - Członek Zarządu Forum - Sekretarz UG Łomża,

Pan Zbigniew Mackiewicz - Członek Zarządu Forum - Sekretarz UG Suwałki,

Pan Bogdan Pac - Członek Zarządu Forum - Sekretarz UG Zambrów
 

Celem działalności Forum jest stałe podnoszenie wiedzy i umiejętności, a co za tym idzie sposobu oraz poziomu funkcjonowania Państwa urzędów.

Podczas pierwszego spotkania Forum Sekretarzy Województwa Podlaskiego ustalona została:

- częstotliwość spotkań Forum (szkolenia w ramach Forum odbywają się raz w kwartale)

- kwestie opłata za udział w Forum

Dążymy do tego, aby forum stanowiło płaszczyznę wymiany myśli, doświadczeń, stwarzało możliwość zdobycia dodatkowej wiedzy i uzyskania najbardziej aktualnych informacji, pozwalało na formułowanie wspólnych opinii i stanowisk, stanowiło podstawę budowania lokalnych „sieci”. Dotychczasowa praca forum i zaangażowanie jej członków wskazują, że funkcjonowanie takich lokalnych gremiów ma kapitalne znaczenie dla profesjonalizacji kadry urzędniczej samorządów, a tym samym dla skuteczności działania gmin i powiatów.

Warunkiem przystąpienia do Forum jest wypełnienie załączonej deklaracji członkowskiej.

Wszelkie sprawy dotyczące działalności Forum Sekretarzy Województwa Podlaskiego można zgłaszać do Marty Siemieniuk, na adres: msiemieniuk@frdl.bialystok.pl oraz pod numerem telefonu  85/7499-155, 85/ 7321-788

Serdecznie zapraszam do przystąpienia do Forum i włączenia się w jego prace.

 

 

GALERIA !!!

 

Spotkanie w Białowieży 9-10.02.2006 r.

                         

 

                         

Spotkanie 4-5.03.2008 r.

                       

Spotkanie 10-11.06.2008 r.

           

           

Spotkanie 1-2.10.2008 r. Augustów

          


        

Spotkanie 4-5.12.2008r.  Białowieża

      


 

 Biuro
 FRDL - Podlaskie Centrum
ul. Dojlidy Fabryczne 26
15-555 Białystok
tel. 085 732-17-88
     085 732-09-09
fax 085 732-94-84


NAPISZ DO NAS
 

    do góry
  główna
Copyright FRDL 2001 [webmaster]