Forum Pomocy Społecznej

 

Podlaskie Forum Pomocy Społecznej zostało zawiązane w 2003 r. z inicjatywy Podlaskiego Centrum FRDL i jest jednostką konsultacyjno - samokształceniową, autonomiczną, nieposiadającą osobowości prawnej.

 

Obecnie skupia 16 kierowników Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu województwa podlaskiego.

 

Władzami Forum jest Zebranie Ogólne członków Forum oraz Zarząd Forum.Zarząd jest organem wykonawczym i składa się z pięciu członków, w tym przewodniczącego zarządu.

 

Skład Zarządu Forum Pomocy Społecznej:
 

Pani Elżbieta Tarachanowicz - Przewodnicząca Zarządu - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korycinie
Pani Agnieszka Dyda - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Czarnej Białostockiej
Pani Krystyna Sawicka -  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku
Pani Barbara Wasiluk - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Hajnówce
Pani Irena Godlewska - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Wasilkowie

 

 

 

Celem Forum jest wzajemne wsparcie merytoryczne oraz możliwość uzyskania  bieżących informacji na tematy z wykonywanym zawodem. Wspólne spotkania to okazja do wymiany doświadczeń, dyskusji oraz nawiązywania więzi między osobami, które na co dzień zajmują się zawodowo problematyką pomocy społecznej w różnych regionach naszego województwa. O tematyce spotkań decydują członkowie Forum. Wspólne spotkania są doskonałą okazją do podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez kontakt ze specjalistami z różnych dziedzin. Forum daje możliwość wymiany doświadczeń i informacji oraz jest doskonałym wsparciem merytorycznym.

Nasze spotkania mają formę szkoleń, warsztatów oraz konsultacji. Proponujemy również organizację dwudniowych wyjazdów szkoleniowych, które będą okazją do jeszcze większej integracji środowiska, wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk.

 

Podczas pierwszego w tym roku spotkania,  które odbyło się w dniu 28 lutego 2012 r. porządek spotkania był następujący:
1. Wybór nowego zarządu na lata 2012-2013
2.
Program pracy FPS na 2012 rok (szkolenia w ramach Forum odbywają się raz w kwartale). Składka członkowska w niezmiennej wysokości wynosi 150 zł netto/kwartał
3.
 Plany projektowe FRDL-Podlaskiego Centrum związane z realizacją projektów. Omówienie możliwości i perspektyw współpracy
4.
 Szkolenie pt. „Zasoby Pomocy Społecznej”

 

 

Wszelkie sprawy dotyczące działalności Forum Pomocy Społecznej można zgłaszać do Agnieszki Truskolaskiej, na adres e-mail: atruskolaska@frdl.bialystok.pl 

oraz pod numerem telefonu: 85/ 7321-788

 

Serdecznie zapraszam do przystąpienia do Forum i włączenia się w jego prace.

 

Statut FORUM POMOCY SPOŁECZNEJ

Deklaracja członkostwa w  Forum Pomocy Społecznej

 

 

 

 

 

 
 
 

 Biuro
 FRDL - Podlaskie Centrum
ul. Dojlidy Fabryczne 26
15-555 Białystok
tel. 085 732-17-88
     085 732-09-09
fax 085 732-94-84


NAPISZ DO NAS
 

    do góry
  główna
Copyright FRDL 2001 [webmaster]